Výbor upravil text výzvy v oblasti podpory 4.2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil změny ve výzvě k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Změny se týkají zejména finančního členění oblasti podpory mezi oprávněné žadatele/příjemce. Dále byl předložen model koordinace jednotlivých aktivit.

Dokument ke stažení