Výbor schválil výzvu a rozdělení peněz na absorpční kapacitu

Ve středu 12. března 2008 Výbor Regionální rady schválil rámcový model realizace oblasti podpory 4.2 Zvyšování absorpční kapacity regionu. Evropské peníze budou stejným dílem rozděleny mezi kraje a Úřad Regionální rady.

"Usilovali jsme o to, aby peníze určeny pro tuto oblast byly investovány efektivně a hospodárně. To znamená, že jak kraje, tak i úřad budou realizovat takové činnosti, které jim přísluší a jimiž pomohou žadatelům" řekl předseda Regionální rady Střední Morava a zároveň i hejtman Zlínského kraje, Libor Lukáš. Úřad Regionální rady se bude orientovat na aktivity výhradně spojené s ROP Střední Morava, kraje budou plnit funkci pomocníka při tvorbě projektů a zpracovávat dokumenty koncepčního charakteru. Dohledem nad fungováním stanoveného systému byly pověřeny pracovní skupiny složené jak ze zástupců krajů, tak i úřadu.

Výbor schválil i vyhlášení čtvrté výzvy z ROP Střední Morava. Jedná se o oblast podpory 3.4 Propagace a řízení cestovního ruchu, která je určena krajům a organizacím cestovního ruchu zřizovanými kraji za účelem propagace regionu. Oficiálně bude výzva vyhlášena v úterý 18. března 2008 na webových stránkách úřadu www.rr-strednimorava.cz.