Výbor schválil sedmou výzvu

V pořadí sedmou výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil na svém jednání Výbor Regionální rady ve středu 14. května. Výzva se týká krajských sídelních měst Olomouc a Zlín jako urbanizovaných celků. Města mohou prostřednictvím výzvy financovat své tzv. integrované rozvojové plány, které jsou zaměřeny na rozvoj vybraných zón nebo témat, například rozvoje volného času. Celkově může být rozdělena až miliarda korun.

"Jde o významnou částku, z níž mohou města čerpat peníze například na kulturní infrastrukturu nebo rozvoj své centrální části. Bude však záležet na zastupitelích měst, jaké priority pro čerpání těchto peněz zvolí. Byl bych ale rád, aby navrhované projekty obsahovaly přidanou hodnotu a napomáhaly růstu, který ve svém důsledku přinese zlepšení kvality života našich občanů, " uvedl předseda Regionální rady a hejtman Zlínského kraje, Libor Lukáš.

Sedmá výzva bude vyhlášena ve středu 21. května 2008.