Výbor schválil první projekty z ROP Střední Morava

Projekty předložené v rámci výzvy zaměřené na oblast regionální dopravní infrastruktury schválil v tomto týdnu Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

"Schválením projektů jsme fakticky odstartovali čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie v Olomouckém a Zlínském kraji. První peníze z vyjednaných 19 miliard korun budou směřovány do rekonstrukcí silnic druhých a třetích tříd," reagoval předseda Regionální rady a zároveň hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Žadateli v této výzvě byly kraje a jejich příspěvkové organizace, které předložily celkem 26 projektů v celkové výši 1 044 mil. korun. Z nich bylo Výborem Regionální rady schváleno 19 projektů s doporučením financovat jejich realizaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Jedná se o projekty, kde požadovaná výše dotace činí bezmála 800 mil. korun.

Schválené projekty budou v nejbližších dnech zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz.
Další projekty na silnice II. a III. tříd bude Regionální rada vyhlašovat pravděpodobně v polovině března.