Výbor schválil druhé kolo výzev

Výbor Regionální rady Střední Morava schválil ve středu 12. prosince, den po slavnostním podepsání regionálních operačních programů, druhé kolo výzev z Regionálního operačního programu Střední Morava.

"Jedná se především o bezmotorovou dopravu, fyzickou revitalizaci území ve městech a na venkově, integrovaný rozvoj cestovního ruchu a podporu absorpční kapacity," upřesnil zaměření jednotlivých výzev předseda Výboru Regionální rady a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Přesné znění výzev, včetně kompletní dokumentace, bude k dispozici na webových stránkách Úřadu Regionální rady od pondělí 17. prosince. Spolu s výzvami výbor schválil i harmonogram vyhlašování dalších výzev na příští rok.
Jednání výboru předcházelo i v pořadí druhé zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava, na kterém jeho členové schválili kritéria pro výběr předložených projektů. Oběma výborům byla mimo jiné předložena i poslední verze Regionálního operačního programu Střední Morava, která byla schválena Evropskou komisí. Tato verze je spolu s aktualizovanou šestou verzí Prováděcího dokumentu zveřejněna na webových stránkách Úřadu Regionální rady www.rr-strednimorava.cz.

Výzvy schválené 12. 12. 2007

1.3 Bezmotorová doprava
- výstavba především regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich napojení dle strategických dokumentů platných pro danou oblast
- regionálně významné stezky pro bezmotorovou dopravu: např. Jantarová stezka, Moravská stezka, cyklotrasa Jeseník – Břeclav (na území regionu soudržnosti cyklotrasy č. 53, 52 a 521), cyklotrasa Jeseník – Znojmo (na území regionu soudržnosti cyklotrasy č. 55, 511 a 512), cyklostezka podél Baťova kanálu, cyklostezka Bečva, navazující části cyklostezek Otrokovice – Vizovice a Kunovice – Uherský Brod – Luhačovice,
- ostatní stezky pro bezmotorovou dopravu

2.2.1 Fyzická revitalizace území (město nad 5 000 obyvatel) a 2.3.1 Fyzická revitalizace území (venkov do 5000 obyvatel)
- revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně
- revitalizace městských částí, městských jader

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
- výzva je vyhlášena na předložení integrovaných plánů rozvoje území, jehož součástí budou aktivity zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu, např. lázeňství, aktivní formy cestovního ruchu, sportovní areály

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
- výzva je určena krajům a Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání projektů s důrazem na aktivity na zvýšení informovanosti o ROP Střední Morava v regionu