Výbor schválil doplnění aktivit ve výzvě č. 06/2008

Korespondenčním hlasováním ukončeným ve středu 4. června 2008 Výbor Regionální rady schválil doplnění aktivity ve výzvě č. 06/2008 ve vztahu k podoblasti podpory 2.2.3 - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Doplnění vyplynulo z konzultací projektových záměrů, které byly zaměřeny nejen na modernizaci a stavební úpravy stávajících objektů, ale také na výstavbu, která nebyla součástí vyjmenovaných aktivit u projektů zaměřených na rozvoj vzdělávací infrastruktury.

Navrhovaná změna se týká pouze základního vzdělávání, středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání. V oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy) je výstavba umožněna platným zněním výzvy, a to ve vazbě na integraci zdravotně (tělesně i smyslově) postižených dětí začleněných do těchto zařízení a dále ve vazbě na zajištění dostupnosti zařízení předškolního vzdělávání v území, kde je nedostatek těchto kapacit.

Termín pro předkládání žádostí je stanoven do 26. června 2008 do 16.00 hodin.

Dokumenty ke stažení