Je schválen aktualizovaný harmonogram výzev z ROP Střední Morava na rok 2013

Aktualizace_harmonogramu_vyzev.jpg Aktualizovaný harmonogram výzev z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil Výbor Regionální rady na svém řádném jednání s pondělí 14.1.2013. Do konce roku 2013 Úřad Regionální rady schválí ještě projekty za přibližně 1,7 miliardy korun. Největšíbalík výzev čeká žadatele v březnu.

„V letošním roce nás čeká spousta práce, protože pokud chceme vyčerpat všechny peníze, musíme mít podepsány smlouvy o poskytnutí dotace do konce tohoto roku,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Úřad Regionální rady má letos pro žadatele připraveno přibližně 1,7 miliard korun. „Největší balík výzev bude vyhlášen v březnu, kdy budou vyhlášeny oblasti podpory v objemu 1 162 milionů korun. Posíleny budou silnice, veřejná prostranství ve městech zdravotnická zařízení ve městech nebo podnikatelé v cestovním ruchu. V únoru bude znova vyhlášena výzva na úpravu veřejných prostranství v obcích s počtem obyvatel od 500 do 5 000 (připraveno k vyhlášení 377 mil. Kč).  

S ohledem na ukončení programového období musel úřad provést některé dílčí úpravy administrace projektů. „Nově budou zkráceny některé lhůty pro předkládání příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace,“ doplnil ředitel úřadu Matulík.

V letech 2007 až 2013 bylo v Regionálním operačním programu Střední Morava pro Olomoucký a Zlínský kraj vyčleněno 17,5 miliard korun. Příjemcům dotací bylo aktuálně proplaceno 10 miliard korun. Zbývajících přibližně 8 miliard bude proplaceno v letech 2013 až 2015. „Proplácení žádostí o platby, administrace projektů, vyhodnocení realizace ROP Střední Morava v regionu a příprava na další programovací období jsou hlavní úkoly, které nás čekají v nadcházejícím období,“ uzavřel ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Ivan Matulík.

 

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV Z ROP STŘEDNÍ MORAVA V ROCE 2013