Výbor Regionální rady má nové členy

Ustavujícími zastupitelstvy v Olomouckém (14.11.) a Zlínském (12.11.) kraji skončil mandát stávajících členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Stření Morava a byli schváleni jejich nástupci.

Olomoucký kraj bude v nadcházejících čtyřech letech reprezentovat nově zvolený hejtman Ing. Martin Tesařík, Mgr. Alois Mačák, Pavel Šoltys, Ing. Petr Mimra, Ing. Vladimír Mikulec, Mgr. Petr Polášek a Ing. Pavel Horák. Zlínskou část Výboru bude tvořit rovněž nově zvolený hejtman kraje, kterým je MVDr. Stanislav Mišák, dále budou kraj zastupovat Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Ladislav Kryštof, Mgr. Hynek Steska, Mgr. Dagmar Lacinová, Libor Lukáš, Ing. Tomáš Šimčík a Ing. Jindřich Ondruš. V nejbližších dnech bude svoláno ustavující jednání Výboru Regionální rady, na kterém bude zvolen předseda a místopředseda.

Úkolem Výboru Regionální rady je rozhodovat o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji.