Výbor Regionální rady aktualizoval Harmonogram výzev do konce letošního roku

Aktualizace_harmonogramu_vyzev.jpg Výbor Regionální rady Střední Morava schválil na svém jednání 6.listopadu 2013 aktualizovaný harmonogram výzev. Do konce letošního roku bude vyhlášena ještě výzva na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy,  na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – dodatečné prostředky, na oblast podpory 2.1 Integrovaný plán rozvoje měst Olomouc a na podoblast podpory 2.2.9  Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel, a to na  individuální projekty naplňující schválený Koncept.

Aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2013