Výbor do regionu poslal více než 1,6 miliardy korun

web_4.jpg V pořadí již patnáctou výzvu pro předkládání projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil na svém jednání Výbor Regionální rady.

„Žadatelé mohou do začátku listopadu předkládat své projektové záměry do výše 1,6 miliardy korun. Pro Olomoucký i Zlínský kraj to znamená významný objem investic, které kromě svých rozvojových přínosů budou v dnešní době podporovat i zakázky pro stavební sektor,“ okomentoval schválení finančního objemu předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Schváleno bylo celkem 10 oblastí a podoblastí podpory: 1.1.1 Silnice II. a III. třídy (celková alokace 700 mil. Kč), 1.3 Bezmotorová doprava (50 mil.), 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb (120 mil.), 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit (130 mil.), 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Šumpersko (86,7 mil.), 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Jesenicko (90 mil.), 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center (227 mil.), 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko (86,8 mil.) 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 (100 mil.) a 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko (74,7 mil.). Většina oblastí a podoblastí podpory bude vyhlášena 7. září 2009, oblasti týkající se Rožnovska budou vyhlášeny na konci září, resp. 29.9.2009.

Všechny projekty předložené do této výzvy budou již administrovány a hodnoceny podle nového modelu, který předpokládá 3 etapy. V první etapě žadatel úřadu předloží projektový záměr, který posoudí Výbor Regionální rady. V případě, že záměr uspěje v soutěži s ostatními projekty, výbor doporučí žadateli jeho záměr dopracovat do kompletní projektové žádosti. Stavební povolení se dokládá až ve 3. etapě při podpisu smlouvy. Kromě toho se na projekty předložené v patnácté výzvě vztahuje i nový systém proplácení dotací, který rovněž schválil Výbor Regionální rady. Jeho spuštění se předpokládá na konci ledna příštího roku a bude umožňovat i předložení žádosti o platbu bez její předchozí úhrady.

O veškerých změnách, které souvisejí s vyhlášenou výzvou, bude informovat konference s názvem ROP: finance pro váš investiční záměr. Konference se uskuteční ve středu 2. září v Olomouci a o týden později, 8. září, ve Zlíně. Podrobné informace, vč. on-line registrace, jsou na webových stránkách úřadu www.rr-strednimorava.cz.