Všechny smlouvy ROP Střední Morava musí být podepsány do konce roku 2013

03_web01.jpg Poslední výzvy i poslední peníze z ROP Střední Morava čekají na kraje, města, obce i podnikatele z Olomouckého a Zlínského kraje v roce 2013. Do konce roku se bude rozdělovat posledních 1,7 miliard korun. Nejvíce peněz půjde na silnice a do obcí na úpravy veřejných prostranství.

„V letošním roce nás čeká spousta práce, protože pokud chceme využít všechny peníze, musíme mít podepsány smlouvy o poskytnutí dotace do konce tohoto roku,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Úřad Regionální rady má letos pro žadatele připraveno přibližně 1,7 miliard korun. Největší balík výzev bude vyhlášen v březnu, kdy budou vyhlášeny oblasti podpory v objemu 1 162 milionů korun. Posíleny budou silnice (450 mil. Kč), veřejná prostranství ve městech (200 mil. Kč), zdravotnická zařízení ve městech (30 mil. Kč) nebo podnikatelé v cestovním ruchu (160mil. Kč). Malé obce čeká dobrá zpráva už v únoru. Bude totiž opětovně vyhlášena výzva na úpravu veřejných prostranství v obcích s počtem obyvatel od 500 do 5 000 (připraveno k vyhlášení 400 mil. Kč). Původně chtěl úřad podpořit pouze centrální části obcí, ale protože v průběhu administrace projektů vznikly nejasnosti v tom, co lze za centrální část obce považovat a co už nikoliv, byla výzva Výborem Regionální rady zrušena. Obcím, které se znova budou ucházet o finanční podporu na veřejných prostranstvích v únorové výzvě, budou kompenzovány náklady za úpravu žádosti. Více se dotčené obce dozvědí v dopise, který bude úřad rozesílat a také na seminářích, které jsou plánovány na 22. ledna v Olomouci a 24. ledna ve Zlíně.

 

S ohledem na ukončení programového období musel úřad provést i některé dílčí úpravy administrace projektů. „Do konce roku 2013 musíme mít podepsány všechny smlouvy o poskytnutí dotace, proto jsme museli posunout některé lhůty doložení příloh při zajišťování podpisu dotačních smluv. Jedná se tedy o úpravu lhůt,“ doplnil ředitel úřadu Matulík.

 

V letech 2007 až 2013 bylo v Regionálním operačním programu Střední Morava pro Olomoucký a Zlínský kraj vyčleněno 17,5 miliard korun. Příjemcům dotací bylo aktuálně proplaceno 10 miliard korun. Zbývajících přibližně 8 miliard bude proplaceno v letech 2013 až 2015. „Proplácení žádostí o platby, administrace projektů, vyhodnocení realizace ROP Střední Morava v regionu a příprava na další programovací období jsou hlavní úkoly, které nás čekají v nadcházejícím období,“ uzavřel ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Ivan Matulík.