Vikýřovičtí mají nové centrum sportu a zábavy

vik____ovice.jpg Nové Centrum sportu a zábavy bylo v minulých dnech otevřeno ve Vikýřovicích na Šumpersku. Regionální operační program Střední Morava tak do obce přinesl nejen sport a zábavu, ale i 28-milionovou dotaci, s jejíž pomocí bylo centrum vystavěno.

V pátek 21. května 2010 v dopoledních hodinách proběhlo slavnostní předání stavby nově vybudované tělocvičné haly zhotovitelem stavby zástupcům obce. Slavnostního aktu se zúčastnili zastupitelé obce, starostové okolních obcí- Vladimír Mikulec, Miroslav Kopřiva- i města Šumperk- Zdeněk Brož s místostarosty Markem Zapletalem a Petrem Suchomelem, zástupci zhotovitele stavby Vladimír Ostatek a Jan Putna, poslanci Radim Fiala a Petr Krill a další významní hosté.

Po oficiální části byl pro hosty připraven kulturní program- vystoupení tanečního klubu Tornádo a dětí z místní základní školy s muzikálem O Budulínkovi. Po kulturní části následovalo přátelské utkání ve fotbale obec vs. zhotovitel. Po celý den byla hala otevřena široké veřejnosti.

Centrum sportu a zábavy představuje investiční projekt, který přispěje ke zvýšení životní úrovně v obci s růstovým potenciálem výstavby rodinných domů a zvyšujícím se počtem obyvatel.

Dotační titul:

  • Program: Regionální operační program Střední Morava
  • Prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
  • Oblast podpory: Rozvoj venkova
  • Podoblast: Sociální infrastruktura


Financování:

  • ERDF (85%), SR (5%): 28 172 246,40 Kč
  • Obec (10%- způsobilé výdaje): 3 130 249,60 Kč
  • Obec (nezpůsobilé výdaje): 2 834 220,00 Kč


Finanční prostředky byly vynaloženy na výstavbu tělocvičné haly (35,3 x 18,5m) včetně realizace přeložek a přípojek inženýrských sítí, přeložky komunikace, vybudování parkovacích míst a výsadby zeleně.

 

Zdroj: www.vikyrovice.cz