Veřejný seminář SEA hodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejný seminář SEA hodnocení ROP NUTS II Střední Morava, který se uskuteční v úterý 8. srpna 2006 ve 14:00 v Kongresovém sálu hotelu Jana v Přerově.

Seminář, který je organizován v rámci procesu posouzení vlivu ROP na životní prostředí, je určen pro zástupce veřejné správy, soukromé sféry, nezávislých organizací a další zainteresovanou veřejnost. Bude zde představena aktuální verze dokumentu ROP NUTS II Střední Morava pro programovací období 2007-2013 a účastníci budou seznámeni s výstupy posouzení vlivu ROP na životní prostředí. Pozvánka na veřejný seminář ke stažení zde.