Veřejné zakázky jsou stále aktuálním tématem

Způsob zadávání a vedení veřejných zakázek podle nově schváleného metodického pokynu bylo hlavním tématem tří seminářů připravených pro příjemce podpory z ROP Střední Morava v Olomouci a ve Zlíně.

Více než stovka zájemců o tuto problematiku si vyslechla postupy, které vzejdou v platnost od 1. dubna 2009. "Veřejné zakázky obecně patří mezi témata, která jsou Evropskou komisí přednostně sledována při každé kontrole, kterou ve vztahu k danému programu provádí," řekl vedoucí odboru metodiky a monitoringu Zdeněk Bogoč.

Prezentace z daného semináře, která obsahuje nejen základní anotaci nově schváleného metodického pokynu, ale i odkazy k zákonu o veřejných zakázkách, najdete zde.