Veřejné projednání SEA hodnocení ROP NUTS II Střední Morava

Setkání veřejnosti s tvůrci hodnocení vlivu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na životní prostředí a veřejné zdraví se uskutečnilo 24. října v přerovském hotelu Jana. Akce byla organizována na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zúčastnilo se jí na 30 zástupců veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů. Podrobnější informace naleznete v zápise a prezentacích z projednávání uvedených níže.

Dokumenty ke stažení