Velkomoravské opevněné sídliště v Modré nabízí novinku

modr__.jpg V západní části skanzenu vyrostl nový objekt, který nese název Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy. Patnáct milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Morava přispělo k prezentaci často opomíjené a velmi nedoceněné části cyrilometodějského odkazu. 

Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy nabízí informace nejen o rozšíření křesťanství a nových myšlenek, ale zejména o zavedení srozumitelného písma a navazující liturgie. „Nabídka pro základní i střední školy je rozšířena o několik expozic a je nyní kompletní,“ nastínil starosta obce Modrá na Zlínsku Miroslav Kovářík. V uceleném hradisku jsou k vidění obytné části, prostory pro vzdělání a písemnictví i zázemí školy s originálními nálezy.  

Návštěvníci skanzenu budou příjemně překvapeni věrohodnou replikou bývalé školy písemnictví z 9. století.  Expozice přiblíží,  jak a čím se tehdy psalo, jak žili písmáci, jak vypadaly učebny a zázemí školy. „K vidění jsou archeologické nálezy například voskové destičky, originály písátek zvaných spilus, spisy, tabule a podobně. V další části objektu se nachází honosnější prostory s přijímacím sálem, zázemím s větším krbem, kde mniši pospolitě žili  i skromné příbytky,“ popsal starosta. V úzce navazující rotundě je kamenné baptisterium s křtitelnicí. Proměnu skanzenu uzavírá úprava zahradního domku, kde své místo našel depozitář a jsou zde skladovací prostory. V blízkosti vyroste ještě kovárna, kde pracuje umělecký kovář. U stávajícího knížecího obydlí vyrostla dominantní dvanáctimetrová strážní věž ze sto dvacet let starých dřevěných kůlů. Ve spodní části vznikla ještě dobová strážnice s vybavením.

Zařízení je vhodné nejen pro doplnění výuky, ale i pro rodinnost návštěvu, která zde může strávit velkou část dne. Maminky jiste potěší sociální zařízení s přebalovacím pultem. Realizace projektu Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy přišlo celkem na 18 milionů korun, z toho 15 poskytka Evropská unie prostřednictvím ROP STřední Morava.