Ve Zlíně se bude 11.2. konat seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava  pořádají dne 11.2.2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Kongresovém centru Zlín, Malý sál, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín.

Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete na:  http://www.dotaceEU.cz/irop