Ve Zlíně proběhl seminář k novému programovému období a IROP

V malém sále Kongresového centra ve Zlíně se ve středu 11.2.2015 konal seminář zaměřený na budoucí programové období (2014-2020). Seminář pro případné žadatele a příjemce evropských dotací uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální radou Střední Morava.

Hlavním tématem semináře byl Integrovaný regionální operační program (IROP), který je nástupcem regionálních operačních programů. IROP přijeli představit zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, které je řídícím orgánem tohoto programu.

Prezentace ze Zlínského semináře je možné najít na http://www.s-f.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty ve složce Prezentace/Seminář IROP IPRÚ Zlín

Na střední Moravě proběhne ještě jeden tento seminář, a to v Olomouci dne 15.4.2015. Registrovat se na tento termín bude možné od 30.3.2015 na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.