Ve Šternberku mají nové autobusové nádraží

__ternberk_n__dr.jpg V pondělí  12. prosince 2011 bylo uvedeno do provozu nové autobusové nádraží  ve Šternberku. V rámci revitalizace autobusového nádraží u nádraží Českých drah byl vybudován nový terminál pro přestup mezi autobusovou a vlakovou dopravou s cílem zlepšení dostupnosti a podmínek veřejné dopravy.

Vzniklo 6 nových stanovišť (nástupných ploch) a 6 odstavných ploch pro autobusy, které tak nahradí stávající nevyhovující dopravní terminál. Ve spolupráci s dopravci byl pořízen nový informační systém. Prostor dostal nové veřejné osvětlení, moderní mobiliář – zábradlí, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola (cca pro 15 - 20 kol), oplocení a zahrazovací sloupky – který svým provedením přispěje k celkové revitalizaci prostoru a jeho bezpečnosti. 

V lokalitě autobusového  stanoviště na ulici Dvorská přibude sociální zázemí pro cestující v nyní neužívaných prostorách sousedící nemovitosti v majetku města Šternberka. Součástí projektu jsou bezbariérové úpravy budovaného sociálního zázemí, autobusových stanovišť a souvisejícího vybavení přístupových cest. 

Z Regionálního operačního programu Střední Morava bylo na vybudování nového autobusového nádraží vyčleněno 16,5 milionů korun.

 

S využitím tiskové zprávy na www.sternberk.cz