Ve Šternberku budou mít projekty za 63 milionů

web_2.jpg Školy, sociální a kulturní zařízení ve městě Šternberku mají důvod k radosti. Z Regionálního operačního programu Střední Morava dostanou na své projekty 63,2 milionů korun.

„V těch přibližně 60 milionech je pět projektů a z toho jsou čtyři, které předkládalo město Šternberk. Svědčí to o dobré připravenosti města na čerpání evropských peněz,“ řekl předseda Regionální rady Martin Tesařík. Necelých 7 milionů poputuje do škol na modernizaci školy na Svatoplukově ulici, nám. Svobody a Dr. Hrubého. „V těchto školách chceme zejména zkvalitnit podmínky pro výuku cizích jazyků, informatiky a využít informační a komunikační technologie pro výuku ostatních předmětů v souladu s požadavky tzv. Bílé knihy, která se zaměřuje na rozvoj kvality vzdělávání v ČR,“ vysvětlil aktivity projektů  starosta města Jaroslav Sedlák.

Nejvyšší dotaci získal projekt Expozice času – II. etapa. Město Šternberk získalo na dokončení tohoto projektu 36,6 milionů korun. „Tímto svým způsobem unikátním projektem město Šternberk výrazně posílí svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu,“ doplnil starosta. Jedná se o komplexní přestavbu historické budovy v centru města, ve které bude vybudována expozice o vývoji času a jeho měření.  Podobná expozice existovala ve Šternberku do 90. let minulého století. Město chce svým projekt navázat na dlouholetou tradici a pod sloganem „Od Velkého třesku k atomovým hodinám“ vytvořit ve městě podmínky pro zážitkovou turistiku.

Posledním z řady šternberských projektů je vybudování azylového domu pro matky/otce s dětmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Azylový dům bude postaven v místní části Šternberka Dalov a jeho vybudování bude stát celkem 23,3 mil. Kč, z toho 19,7 mil. je hrazeno z ROP Střední Morava.