Ve městech Olomouckého a Zlínského kraje se rozšíří nabídka domovů pro seniory

Vset__n_senio__i.jpg Sedm domovů pro seniory a jeden azylový dům nově vzniknou ve městech Olomouckého a Zlínského kraje. Výbor Regionální rady Střední Morava schválil projekty za 184 miliony korun ve městech Olomouc, Zábřeh, Prostějov, Luhačovice, Holešov, Valašské Meziříčí a ve Starém Městě.

Olomoucký kraj bude realizovat projekty za 76 milionů korun z ROP Střední Morava. Bude se jednat o rekonstrukci budov v domově seniorů ve Chválkovicích (46 mil. Kč) a rekonstruován bude i pavilon Centra sociálních služeb v Prostějově, kde vznikne zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou (30 mil. Kč). Charita Zábřeh bude za necelé tři miliony rekonstruovat své zázemí pro sociální služby.

 

Zlínský kraj bude realizovat projekt Domova pro seniory v Luhačovicích (dotace ROP Střední Morava 41 mil. Kč) a ve Valašském Meziříčí naváže druhou etapou na projekt Seniorparku (dotace 33 mil. Kč). Město Holešov získalo dotaci na Centrum pro seniory (22 mil. Kč) a Staré město na Azylový dům svatého Vincence (9 mil. Kč). Ve čtyřech městech Zlínského kraje budou z ROP Střední Morava podpořeny služby za 105 milionů korun.

 

Doposud byly ve městech Olomouckého a Zlínského kraje s podporou ROP Střední Morava realizovány projekty ve výši 307 milionů korun na rozvoj sociálních služeb. Dnes funkční už je například Domov pro seniory v Uherském Hradišti (dotace ROP 45 mil. Kč), Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí (30 mil. Kč), Domov pro seniory ve Vsetíně (25 mil. Kč) nebo Domov pro seniory v Karolince (35 mil. Kč), bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově u Šternberka (19 mil. Kč), Domov Daliborka v Prostějově (35 mil. Kč) nebo Dům sociálních služeb pro lidi bez domova Charity Olomouc (35 mil. Kč). Další projekty za zhruba půlmiliardu byly schváleny Výborem Regionální rady a příjemci je připravují k realizaci.

 

Seznam projektů schválených k dopracování dne 11.6.2013