Včelín – nové zázemí pro volnočasové aktivity na Podhostýnsku

V__el__n_FOTO_3.jpg Město Bystřice pod Hostýnem ukončilo v závěru roku 2011 realizaci projektu ,,Středisko volného času-Včelín“, který byl spolufinancován z ROP Střední Morava. Byla rekonstruována historická vila z roku 1913 v ulici Kroužky v Bystřici pod Hostýnem, která patřila významnému bystřickému rodákovi, akademickému malíři Františku Ondrůškovi a kterou místní občané znají pod názvem Včelín.  

Objekt s rozlehlou zahradou a altánem by dříve významným společenským a kulturním centrem města, kde se scházely osobnosti spjaté s Bystřicí pod Hostýnem a s krajem pod sv. Hostýnem a až do malířovi smrti v roce 1932 zde vznikala mistrova největší výtvarná díla. V letech 1966 – 1997 sloužil objekt ke školským účelům, poté však začala vila postupně chátrat. V roce 2006 se městu Bystřice pod Hostýnem podařilo tento cenný historický objekt získat od Zlínského kraje do svého vlastnictví a postupně se začaly připravovat první plány, jak s novým majetkem naložit. Bolestivým místem města Bystřice pod Hostýnem resp. celého Podhostýnska byla především absence kvalitního zázemí pro mimoškolní a volnočasové aktivity dětí a mládeže, příp. dalších věkových skupin obyvatel. Byl to právě objekt Včelína a jeho zahrada, které se jevily ideálním místem pro vznik chybějícího a tolik potřebného centra volného času. Z toho důvodu nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci, která řešila jak komplexní rekonstrukci stávajících objektů Včelína, tj. vlastního domu, oplocení a altánu, tak i vybudování nových sportovních a herních prvků vč. revitalizace zahrady. V listopadu 2010 byly zhotovitelskou firmou zahájeny stavební práce na Včelíně. Postupně byly rekonstruovány či nově vybudovány v souladu s projektovou dokumentací tyto stavební objekty – dům č.p. 609 (vlastní objekt Včelína), oplocení, zpevněné plochy (místa pro parkování, chodníky), altán, dřevěný zahradní domek, sportovní a hrací plochy (víceúčelové hřiště s umělým povrchem, lezecká stěna a lanové centrum) a provedeny byly zahradní úpravy. V objektu jsou vybudovány klubovny, víceúčelový sál, kancelář a sociální zařízení; bezbariérový přístup do vily je zajištěn prostřednictvím vestavěného výtahu. Objekt je vybaven novou keramickou pecí a posilovnou. Rekonstrukce vily byla řešena v historickém duchu, ctila původní prvky a řešení vily, ovlivněné architektem Dušanem Jurkovičem. Kolaudace stavby proběhla v říjnu 2011 a v listopadu 2011 byl objekt slavnostně otevřen veřejnosti. Díky projektu tak vzniklo atraktivní a především tolik potřebné zázemí pro kvalitní práci s dětmi a mládeží v rámci organizovaných aktivit i pro aktivní trávení volné času obyvatel všech věkových generací města Bystřice pod Hostýnem a celého Podhostýnska. V nových prostorách již začala fungovat příspěvková organizace města – Středisko volného času Včelín a vila tak znovu po dlouhých letech ,,ožila“.

Základní údaje:
Název projektu: Středisko volného času-Včelín
Investor: Město Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.
Projektant: PROFIX, s.r.o.
Investiční náklady celkem vč. DPH: 14 731 066,00

Dotace ROP EU Střední Morava: 11 430 087,70

Vlastní prostředky: 3 300 978,30

 

Zdroj:  Mgr. Kateřina Zavadilová, Odbor projektového řízení, Městský úřad Bystřice pod Hostýnem