V Uničově otevřeli pro turisty šatlavu

DSC08360.jpg Muzeum vězeňství je dalším projektem, kterým chce město Uničov přilákat turisty. V kompletně zrekonstruované budově někdejší šatlavy čeká na návštěvníky i výstava dějin městského soudnictví.

Památkově chráněný dům prošel v uplynulých deseti měsících celkovou rekonstrukcí. „Na generální opravu čekal více než sto let, neboť poslední přestavba se podle plánu stavitele Zdenka Vodičky uskutečnila v roce 1890,“ přiblížila Hirnerová a dodala: „Jedná se o unikátní památku. Vzhledem k tomu, že v minulých letech zde neprobíhaly prakticky žádné stavební zásahy, zůstal objekt více méně zachován v podobě, která odpovídá konci 19. století.“

 

Práce na obnově byly zahájeny loni v srpnu a stavební část skočila letos v květnu. „Snažili jsme se, aby zůstalo zachováno a zrenovováno co nejvíc původních prvků. Ale při opravě bylo nutné některé části nahradit novými, například krov bylo třeba zhotovit znovu. Osobně myslím, že skvělé výsledky jsou za odbornými pracovníky,“ uvedla Nikola Hirnerová. Vedle stavebníků se totiž na rekonstrukci podílela celá řada restaurátorů – specialistů na fresky, kámen, dřevo nebo kov.

 

Nyní bude šatlava sloužit jako muzeum vězeňství. V přízemí návštěvníci najdou expozici věnovanou vývoji trestního práva a soudnictví v Uničově. Budou tam originály mučicích nástrojů i jejich repliky, jež si budou moci zájemci vyzkoušet. V patře bude instalace četnické stanice a městské šatlavy z konce 19. století, v podkroví pak místnost určená pro pořádání krátkodobých výstav či besed. Klasickou muzejní expozici, tedy textové či obrazové panely a předměty ve vitrínách, postupem času doplní také elektronické kiosky s filmy a prezentacemi. „Jelikož stavební práce skončily teprve nedávno, uvidí návštěvníci pouze základ budoucí expozice. V krátké době bychom chtěli spustit interaktivní prvky v elektronických kioscích, do budoucna plánujeme také drobnou sbírkotvornou činnost. Půjde tedy o živou expozici, která se bude stále vyvíjet,“ konstatovala Hirnerová.

 

Na uničovské šatlavě není zajímavá pouze její stavební stránka či samotná expozice. V celách se rovněž dochovaly upomínky na trestance, například vzkazy vyryté do původních dubových dveří. „Restaurátorky také odkryly spoustu nápisů a obrázků na omítkách, ale hlavně unikátní barokní malířskou výzdobu jedné z cel. O té neměl nikdo ani tušení,“ popsala Hirnerová. „Zajímavý nález učinil i René Tikal, jenž restauroval kamenné součásti a sochu svaté Barbory umístěnou v nice na průčelí. Při bližším zkoumání přišel na to, že jde o dosud neobjevenou práci významného barokního mistra Jiřího Antonína Heinze. Tento autor má v Uničově několik větších prací, včetně mariánského sloupu,“ vyjmenovala Nikola Hirnerová.

 

Nejstarší část bývalé městské šatlavy v Uničově pochází z raně barokní doby. Přístavba s dodnes dochovanými celami byla dokončena v první polovině 19. století, další přestavbou objekt prošel v roce 1890 a jako městská šatlava sloužil až do roku 1945. Ještě do 80. let 20. století byl využíván jako archiv a po přesunu dokumentů do Olomouce zůstal opuštěn. Uničovská šatlava je jedna z mála v zemi, které se dochovaly prakticky v původním stavu.

 

Oprava šatlavy stála 18,5 milionu korun. Samotná stavební obnova objektu přišla na 17,5 milionu a zhruba milion město vložilo do projektové dokumentace, stavebního dozoru a nákupu vnitřního vybavení. Uničov však pro svůj záměr získal dotaci 13,53 milionu korun z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Zdroj: Město Uničov