V Šumperku otevřeli centrum služeb pro osoby s mentálním postižením

__umperk.jpg Chráněné bydlení, denní centrum, stacionář, sociální rehabilitace či provoz agentury podporovaného zaměstnávání je od úterý 20. března v provozu. Veškeré služby fungují pod Centrem služeb pro osoby s mentálním postižením Pomněnka v Šumperku. Regionální operační program Střední Morava přispěl na rekonstrukci částkou 28 milionů korun projektem "Chceme bydlet a pracovat jako vy."

Základní a střední škola Pomněnka v Šumperku je zařízením, které dlouhodobě pracuje s těžce mentálně postiženými dětmi. Ve městě jsou tři školy, které pracují s dětmi se zdravotním postižením. Doposud těmto dětem chybělo zázemí pro centrum denních služeb, chráněné bydlení a dílna či denní stacionář. Dnes chráněné bydlení poskytuje zázemí pro 8 klientů s mentálním postižením, včetně klientů imobilních, dále zde funguje stacionář, denní centrum i chráněná dílna. V budoucnu zde najde uplatnění i 15 nových zaměstnanců.

Činnost centra byla oficiálně zahájena vernisáží výstavy Věry Kovářové, která zde potrvá do konce dubna.

Celkem bylo z ROP Střední Morava ve městech a na venkově podpořeno sedmnáct projektů za 303 miliony korun, které směřovaly k rozvoji sociálních služeb v Olomuckém a Zlínském kraji. Mezi největší projekty patří domov pro seniory v Uherském Hradišti (45,6 mil. Kč) a v Karolince (35 mil. Kč) nebo například zařízení pro lidi bez domova (26 mil. Kč), které provozuje Charita Olomouc.