V šesté výzvě bylo odevzdáno 159 projektů

Celkem 159 projektových žádostí bylo na Úřad Regionální rady odevzdáno do uzávěrky příjmu žádostí v rámci šesté výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava.

V podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II.a III. třídy bylo odevzdáno celkem 30 projektů, v 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb bylo předloženo 15 projektů, v 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání bylo odevzdáno 24 projektů, v podoblasti podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit bylo přijato nejvíce projektů, tj. 55, v 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko a Horní Vsacko bylo přijato 18 projektů a v oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na Luhačovicku, Rožnovsku a Horním Vsacku bylo odevzdáno 17 projektových žádostí.

Celková hodnota předložených projektových žádostí o financování z Regionálního operačního programu Střední Morava činí necelé 3,5 miliardy korun.