V regionu budou jezdit nové autobusy

bus.jpg Peníze na nákup sedmasedmdesáti nových dopravních prostředků linkové nebo městské hromadné dopravy získají dopravci, kteří v Olomouckém a Zlínském kraji zajišťují veřejnou přepravu osob.

„Dopravci nahradí staré a nevyhovující autobusy ekologickými a bezbariérovými dopravními prostředky, které přinesou komfortnější přepravu cestujících,“ řekl předseda Regionální rady Martin Tesařík. Preferován bude zejména nákup nízkopodlažních klimatizovaných vozidel, jejichž vybavení je v souladu s normou Euro 5 platnou od roku 2009. Vnitřní prostorové uspořádání bude vyhovující i pro předpravu dětských kočárků nebo vozíku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Některá vozidla budou nabízet i panelový systém pro nevidomé a slabozraké.

 

Největší podíl dotace získal Dopravní podnik města Olomouc (34,9 mil. Kč) na obnovu vozového parku ve městě. Společnost Veolia Transport posílí autobusy příměstské hromadné dopravy (34,5 mil. Kč). Ve Zlínském kraji největší podíl dotace získala společnost ČSAD Vsetín (29,9 mil. Kč) na nákup vozidel veřejné linkové dopravy. Nové autobusy budou jezdit také v Prostějově (25,5 mil. Kč), Uherském Hradišti (18,7 mil. Kč), na trase Zlín – Otrokovice (12 mil. Kč) a v Želechovicích (4,8 mil. Kč). Celkově bylo z Regionálního operačního programu Střední Morava na obnovu autobusů schváleno 160 mil. Kč.

 

Na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje bylo vyčleněno 16,9 mld. Kč z Regionálního operačního programu Střední Morava. Do dnešního dne Výbor Regionální rady schválil projekty za více než 11 mld. Kč. V rámci prioritní osy Doprava se pak jedná o schválené projekty za 4,5 mld. Kč.