V Praze se ve středu jednalo o ROPu

Ve středu 19. září 2007 proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání se zástupcem Evropské komise Georgiosem Yannoussisem o připomínkách k Regionálnímu operačnímu programu Střední Morava.

"Yannoussis nám sdělil připomínky, které jsou převážně technického charakteru, Nebude problém je obratem zapracovat a program poslat zpět do Bruselu," uvedl ředitel Úřadu Regionální rady, Ivan Matulík. Termín pro zapracování připomínek Komise určila na 15. říjen. Do té doby musí úřad reagovat na všechny připomínky, které mu budou písemně zaslány v průběhu příštího týdne. "Nepředpokládáme, že by se v písemném dokumentu mohly objevit nějaké další problémové oblasti. Termín závěrečného schválení programu bude pak záležet na Evropské komisi, která v průběhu podzimu bude muset posuzovat všech sedm regionálních operačních programů," doplnil Matulík.
V Regionálním operačním programu Střední Morava je ve čtyřech prioritních osách vyčleněno přibližně 19 mld. korun pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje.