V pořadí již jednadvacátá výzva vyhlášena

2_euro.jpg V pondělí 9. srpna Úřad Regionální rady vyhlásil v pořadí již jednadvacátou výzvu pro podávání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Nové tramvaje a trolejbusy mohou v průběhu příštího roku očekávat obyvatelé Olomouce a Zlína. Právě na nákup nových ekologických nízkopodlažních drážních vozidel byla připravena výzva z Regionálního operačního programu Střední Morava. Od 9. srpna budou moci dopravní podniky měst Olomouc a Zlín předkládat své projektové záměry Úřadu Regionální rady. Na nákup nových vozidel   je v Regionálním operačním programu Střední Morava připraveno 641 milionů korun.

 

Spolu s drážními vozidly dojde k obměně vozového parku i u linkových autobusových spojů. Ve stejnou dobu jako nové tramvaje budou v Olomouckém a Zlínském kraji jezdit nové nízkopodlažní ekologické autobusy, ve kterých bude i prostor na přepravu kočárků či vozíku pro invalidy. Právě uzpůsobení nových autobusů pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je základní podmínkou pro získání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Na nové autobusy je vyčleněno 181 milionů korun.

 

Dalších 366 milionů je určeno na rozvoj podnikání v Olomouckém a Zlínském kraji. Podporovány budou investice do nového využití takzvaných brownfields, které zhoršují atraktivitu prostředí ve městech a obcích. Tyto brownfieldy pak mají sloužit k rozvoji nových podnikatelských aktivit v regionu. Oproti minulé výzvě na podporu podnikání žadatelé z řad podnikatelů v tuto chvíli předloží koncept řešení problémového území a až posléze budou vyzváni k dopracování konceptu a následně ke zpracování konkrétného projektu. Nově se na řešeném území mohou podílet i obce a spolu s podnikateli se tak mohou připojit ke koncepčnímu řešení území brownfields. Formou konceptu se podnikatelům otevírá nový prostor pro řešení těchto problémových území.

 

V pořadí již jednadvacátá výzva z Regionálního operačního programu Střední Morava umožní žadatelům čerpat peníze ve schváleném objemu 1,3 miliardy korun. Výzva bude aktuálně vyhlášena devátého srpna. Projekty mohou žadatelé odevzdávat na Úřadu Regionální rady do sedmého října, podnikatelé mají na zpracování projektů čas až do osmého listopadu.

 

SEMINÁŘE na vyhlášenou výzvu jsou plánovány na 16. srpna v Olomouci a 18. srpna ve Zlíně. Registrace, včetně programu, na oba semináře je k dispozici ZDE.

 

 

1.2.3 Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje

641 mil. Kč

1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy

181 mil. Kč

2.4 Podpora podnikání

366 mil. Kč

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Luhačovicko

5 mil. Kč

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Rožnovsko

40 mil. Kč

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko

8,75 mil. Kč

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Luhačovicko

50 mil. Kč

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Rožnovsko

7 mil. Kč

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Horní Vsacko

13 mil. Kč