Vyhlášena v pořadí již dvacátá výzva v regionu

bro__ura2.jpg Ve středu 26. května Úřad Regionální rady vyhlásil v pořadí již dvacátou výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava. Kromě známých podoblastí podpory přináší i novinky v řešení problémových oblastí.

Zcela nově jsou vyhlašovány podoblasti podpory, které vyžadují nový přístup žadatelů ke zpracování projektového záměru. „Jedná se o integrované plány pro města nad 5 000 obyvatel a integrované plány konverze zón,“ doplnil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. V obou případech je nejprve předkládán takzvaný koncept, prostřednictvím kterého žadatel bude řešit konkrétní problémovou oblast. Koncepty jsou pak realizovány vzájemně navazujícími projekty, které přispějí ke komplexnímu řešení daného území. „Cílem tohoto přístupu je princip koncentrace finančních zdrojů do konkrétního území, které navíc může zahrnovat více navazujících projektů,“ doplnil Matulík. Každý koncept pak musí být v minimální výši 30-ti procent financovaný z jiného zdroje než je Regionální operační program Střední Morava. Prostřednictvím konceptů bude řešena i revitalizace brownfields, jejíž vyhlášení je plánováno na červenec letošního roku.

 

Celkově mohou žadatelé předkládat projekty do těchto podoblastí podpory:

 

2.2.1 Fyzická revitalizace území 

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury

2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami

 

Výzva je určena především pro kraje, obce a podnikatele ve vazbě na revitalizaci brownfields. Termín pro zpracování projektů či konceptů je 26. červenec 2010. Dokumentace k výzvě je k dispozici ZDE.