V Otrokovicích otevřeli přestupní terminál

P1080624_WEB.jpg V úterý 1. prosince 2009 byl slavnostně otevřen Přestupní terminál veřejné dopravy v Otrokovicích, jehož stavba byla zahájena v březnu tohoto roku.

Společným přestřižením pásky zahájili provoz starostka města Otrokovice Radoslava Matuszková, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a ředitel společnosti SMO, a.s. Jiří Dlabač.

Rekonstrukce přednádražního prostoru v sobě zahrnovala úpravy odstavných a manipulačních ploch pro potřeby provozu vozidel městské hromadné dopravy, úpravy zajišťující navýšení bezpečnosti vozidel dopravní obslužnosti, vozidel městské hromadné dopravy, cestujících a ostatních účastníků využívajících přednádražní komunikace a plochy. Významným prvkem je také skutečnost, že stavba vyhovuje všem požadavkům pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Rekonstrukcí vzniklo nové prostranství rozdělené na tři části. Centrální část, před východem z nádraží ČD, slouží jako chráněná pěší zóna poskytující cestujícím dostatek klidu a prostoru na orientaci. Druhá část je vyhrazena pro výstup a nástup MHD a autobusových linek příměstské dopravy. V třetí části je umístěno parkoviště osobních vozidel. Rekonstrukce celého prostoru kladla důraz na kvalitní prostorovou orientaci a integraci různých typů hromadné dopravy. Důraz byl kladen na komfort cestujících a cyklistů, stejně tak i na kvalitní informační systém a důstojnou estetickou úpravu.

Rekonstrukce přednádražního prostoru, která zvýší efektivitu a atraktivitu veřejné dopravy ve městě Otrokovice, měla být realizována od 1.3.2009 do 31.3.2010. Díky velmi dobré koordinaci všech složek podílejících se na přípravě akce a především pak mimořádnému přístupu zhotovitele SMO a.s., se podařilo termín výrazně zkrátit. Již v srpnu 2009 byla dána do předčasného užívaní jižní strana tzv. prostor hromadné dopravy a od 1.12.2009 je v provozu celý zrekonstruovaný terminál.

„Nový přestupní terminál otevírá vstup do města na mnohem vyšší úrovni. Usnadní  orientaci osob v prostoru přednádraží, zlepší dopravní obslužnost i zefektivní celkový provoz. Doufám, že tyto úpravy ocení obyvatelé i návštěvníci města,“ uvedla starostka města Otrokovice Radoslava Matuszková.

Celkové náklady na stavení práce byly vyčísleny na 68 906 257 korun. Z této částky bylo 48 329 108,95 korun získáno z EU prostřednictvím Regionálního operačního  programu Střední Morava a 2 809 622,05 korun ze státního rozpočtu. Město Otrokovice vynaložilo z vlastních zdrojů částku 17 767 526 Kč.

 

Zdroj: MU Otrokovice, www.otrokovice.cz