V Otrokovicích budou mít nové sportovní centrum

otrokovice_web.jpg Chátrající staré hřiště za Společenským domem na Baťově se v brzké době promění v moderní sportoviště odpovídající požadavkům doby a sportovní veřejnosti. Vše s přispěním dotace z ROP Střední Morava.

Součástí víceúčelového sportovního areálu budou dvě fotbalová hřiště (jeden přírodní travnatý povrch a jeden umělý povrch s osvětlením) a jedno multifunkční osvětlené hřiště s umělým povrchem pro hned několik druhů sportu, samozřejmě volně přístupné veřejnosti. Dále bude v rámci projektu vybudován patrový polyfunkční objekt s tribunami s kapacitou zhruba 300 míst. Uvnitř polyfunkčního objektu je koncipováno deset volně přístupných moderních šaten včetně sociálního vybavení. V rámci regeneračního patra bude moci veřejnost bezplatně či s minimální spoluúčastí využívat finskou saunu i infrasaunu, hydromasážní vany, solárium, masážní stoly a odpočívárnu. Bude zde také menší bazének či brouzdaliště pro maminky s dětmi. Součástí budovy bude útulný vstup, klubovna a také nutné hospodářské a provozní zázemí (garáže techniky, sklady, dílny) a administrativní prostory pro provoz víceúčelového sportovního areálu. Projekt pamatuje také na potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace, a proto je celý areál včetně polyfunkčního objektu řešen kompletně bezbariérově. Součástí areálu bude také dětské hřiště s atrakcemi i prostor pro odpočinek a relaxaci seniorů. V celém areálu vznikne také nové parkoviště pro 45 osobních vozidel, což výrazně zlepší stávající dopravní situaci v okolí sportoviště.


„Projekt ‚Veřejného sportovně-společenského areálu Otrokovice-Baťov‘ bude sloužit potřebám široké veřejnosti, ale také školám v nejbližším okolí, zájmovým organizacím, sportovním klubům z Otrokovic i blízkých obcí a měst, také soukromým společnostem a hlavně všem obyvatelům Otrokovic,“ zdůraznil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.


Celkové výdaje projektu jsou městem Otrokovice vyčísleny na 74,5 milionů korun, z toho 52,5 milionů město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava.