V Olomouckém i Zlínském kraji startují pro podnikatele inovační vouchery

home.jpg Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou příslušné krajské úřady žádat o příspěvek na spolupráci s vybranými vysokými školami. V praxi se tím rozumí příspěvek z ROP Střední Morava na spolupráci podnikatele s vysokou školou v oblasti inovací. Pro podnikatel z každého kraje je vyčleněno 5 milionů korun z ROP Střední Morava.  

Žádat o Inovační voucher  může kterýkoliv podnikatelský subjekt, který směřuje k vytvoření nového či inovovaného produktu a který mu zároveň pomůže posílit konkurenceschopnost na stávajících trzích či získat nové trhy. Každý voucher musí ovšem splňovat podmínky Regionálního operačního programu Střední Morava, který aktivitu financuje ve spolupráci s krajskými úřady.

Podmínky pro žádost o udělení inovačního voucheru jsou ZDE.