V Olomouci zasedal Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Morava

Ve středu 5. září 2007 v Olomouci proběhlo první zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava.

"Ustavující jednání Monitorovacího výboru bylo důležité nejen z toho důvodu, že šlo o první setkání zástupců institucí a úřadů v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava pro období let 2007-2013, ale především proto, že schválilo první sadu kritérií pro výběr projektů", uvedl předseda Výboru Regionální rady Libor Lukáš.
Na základě tohoto rozhodnutí mohl na odpoledním jednání Výbor regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásit první výzvu programu, která se týká regionální dopravní infrastruktury.
Na prvním zasedání Monitorovacího výboru proběhla i volba předsedy a místopředsedy. Předsedou výboru se stal hejtman Zlínského kraje, pan Libor Lukáš a místopředsedou hejtman Olomouckého kraje, RNDr. Ivan Kosatík.
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Morava má 28 členů a skládá se zástupců ministerstev, univerzit, zástupců podnikatelů, neziskových organizací, atd. Členem Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava je i náměstek ministra pro místní rozvoj, Ing. Daniel Toušek.