V Olomouci zasedal Monitorovací výbor

Ve středu 13. února 2008 v Olomouci proběhlo zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava. Hlavním tématem zasedání bylo projednání kritérií pro výběr projektů, které budou odevzdány v nejbližších vyhlášených výzvách.

Podle předpokládaného harmonogramu vyhlašování výzev v roce 2008, který na svém jednání schválil Výbor Regionální rady, se jedná zejména o tyto oblasti a podoblasti podpory:
- 1.2 Veřejná doprava - 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky
- 2.1 Rozvoj regionálních center
- 2.2 Rozvoj měst - 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb
- 2.2 Rozvoj měst - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
- 2.2 Rozvoj měst - 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví
- 2.2 Rozvoj měst - 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit
- 2.3 Rozvoj venkova - 2.3.2 Sociální infrastruktura
- 2.4 Podpora podnikání
- 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
- 3.2 Veřejná infrastruktura a služby
- 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby - 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1
- 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby - 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2
- 3.4 Propagace a řízení

V návaznosti na výběrová kritéria výbor projednal nový model hodnocení projektů, který povede ke zjednodušení žádostí u projektů do 10. mil. Kč.