V Olomouci se uskuteční regionální konference k možnostem čerpání z fondů EU v období 2014-2020

handshaking.jpg Konference pojmenovaná Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi, na které Ministerstvo pro místní rozvoj představí základní rámec pro čerpání fondů EU v novém programovém období 2014-2020, se v Olomouci uskuteční v úterý 9. prosince 2014. Prezentovány budou klíčové informace pro zástupce obcí a malé a střední podnikatele, kteří chtějí využít podporu z fondů Evropské unie v novém programovém období.

Účastníci konference se dozví, jak dosáhnout na dotace z fondů EU v letech 2014-2020, jaké jsou hlavní změny v pravidlech a prioritách čerpání ve srovnání s minulým programovým obdobím i praktické informace o novém zákonu o veřejných zakázkách.

Bližší informace o konferenci a registrační formulář naleznete na http://dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/NOK/Evropske-fondy-2014-2020-Jednoduse-pro-lidi-(Olomo