V Olomouci se bude 15.4. konat seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava pořádají dne 15.4.2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Regionálním centru Olomouc, Kongresový sál Pegasus, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete na:  http://www.dotaceEU.cz/irop