V Olomouci zasedal Monitorovací výbor ROP Střední Morava

DSC02727_web.jpg V pořadí již sedmé zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava se konalo v úterý 2. června 2009 v Olomouci.

Zasedání Monitorovacího výboru se zúčastnili i zástupci Evropské komise. "Nejsme tady jako kontrola z Evropské komise, ale jako kolegové, které zajímá pokrok regionu ve vztahu k projektům financovaným z Regionálního operačního programu," řekl zástupce ředitele české jednotky při Evropské komisi, C. Gogos. Zároveň vyzdvihnul význam Výroční zprávy Regionálního operačního programu, která je jedním z nástrojů jak identifikovat pokrok při realizaci programu v regionu. Přesto, že Monitorovací výbor Výroční zprávu za rok 2008 schválil, musí ji v průběhu června letošního roku Regionální rada předložit ke schválení ještě Evropské komisi. Po ukončení evropského schvalovacího procesu bude zpráva v plné míře zpřístupněna veřejnosti.

Kromě Výroční zprávy za rok 2008 schválil Monitorovací výbor Komunikační plán na rok 2009 a nové znění kritérií pro výběr projektů.