Z Mohelnice do Stavenic po lepší silnici

silnice.jpg Lepší dostupnost pro obyvatele z okolních obcí bude mít ode dneška město Mohelnice. Na úseku Mohelnice   - Stavenice (silnice II/444) vznikla nová silnice a byly upraveny mostní konstrukce.

„Směrové vedení a šířkové uspořádání neodpovídalo současným nárokům na silnici II. třídy. Na trase se navíc nachází několik silničních mostů a z toho dva jsou mosty protipovodňové,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Silnice se nachází v záplavovém území řeky Moravy. Na kilometrovém úseku je situováno šest mostů. Některé z nich pocházejí ze začátku minulého století. Jejich stávající stav byl do značné míry poničen povodněmi v roce 1997, takže jich většina byla v havarijním stavu. „Museli jsme provést demolici všech šesti mostů a místo nich postavit mosty nové. Všechny stavební práce navíc probíhaly za plného provozu. Veřejná doprava musela být odkloněna po dvou provizorních komunikacích,“ doplnil Jiří Škubna, ředitel direkce Morava Sever společnosti Skanska DS, která byla hlavním realizátorem stavby.

V současné době je úsek silnice předán k užívání. Do února příštího roku budou zrekultivovány plochy stavby a budou provedeny vegetační úpravy pozemků. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 318 milionů, z toho 286 milionů bylo financováno z Regionálního operačního programu Střední Morava.