V Lutíně se studenti budou učit na nových strojích

lut__n.jpg Stroje za více než 16 milionů korun pořídila Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně na Olomoucku. Peníze na vybavení získala z Regionálního operačního programu Střední Morava.

„Snažíme se výuku studentů sladit s potřebami pracovního trhu tak, aby se naši studenti mohli přímo ze školy plynule zařadit do provozu,“ řekl ředitel Sigmundovy střední školy strojírenské Pavel Michalík. Škola proto z přidělených peněz pořídila soustruhy, frézky, vrtačky a dva CNC stroje. „Jedná se většinou o drahé strojní vybavení a bez evropských peněz bychom nemohli sami stroje nakoupit,“ dodal ředitel Michalík. Škole s předfinancováním projektu pomohl její zřizovatel Olomoucký kraj. „Strojírenství má v Lutíně dlouholetou tradici, proto by zde měla výuka strojařů odpovídat vysoké úrovni,“ doplnil hejtman Olomouckého kraje a také předseda Regionální rady Střední Morava Martin Tesařík. Nové stroje nebudou využívat pouze studenti denního studia, ale také dálkaři, kteří si tak rozšiřují kvalifikaci třeba díky ztrátě zaměstnání. Z toho důvodu škola významně spolupracuje se všemi úřady práce v regionu.

 

Celková investice do projektu s názvem Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech byla 16,6 milionů korun, z Regionálního operačního programu Střední Morava bylo projektu přiděleno 14,9 milionů.