V Luhačovicích a v Olomouci se mluvilo o ROPu Střední Morava

Upozornit na možnosti Regionálního operačního programu Střední Morava bylo hlavním cílem konferencí pořádaných dne 16. listopadu v Luhačovicích a o čtyři dny později v Olomouci.

"Zástupce obcí, neziskových a zájmových organizací i podnikatele jsme seznámili s praktickými pravidly fungování regionálního programu a vysvětlili jim celkový postup při realizaci projektu až do doby jeho ukončení včetně návodu, jak konkrétně postupovat při podání žádosti," uvedl předseda Regionální rady a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Hlavním hostem konference v Luhačovicích byla Katarína Mathernová, zástupkyně generálního ředitele pro regionální politiku v Evropské komisi, která přítomné upozornila na nutnost efektivity a hospodárnosti předkládaných projektů. "Jednou z věcí, na kterou jsme na DG Regio dobří, je kontrola a braní peněz nazpět, pokud nejsou evropské peníze dobře využity," dodala Mathernová.
Konferenci v Olomouci zahájil náměstek ministra pro místní rozvoj, Milan Půček, který ocenil práci Regionální rady ve vztahu k výsledkům vyjednávání ROP Střední Morava v Bruselu. "Střední Morava patří společně s Moravskoslezskem k tahounům už jen proto, že se rozhodli jako první vyhlásit výzvu," pokračoval Půček. Na jeho slova navázal náměstek Olomouckého kraje a zároveň i člen Výboru Regionální rady, Pavel Horák, který upřesnil, že o dalších výzvách bude výbor rozhodovat přibližně v polovině prosince letošního roku.

Konferencí v obou krajích se zúčastnilo celkem 500 lidí. Jednotlivé příspěvky jsou zveřejněny na webových stránkách www.rr-strednimorava.cz pod odkazem konference, kde budou postupně zveřejňovány i další plánované semináře a workshopy.