Úřad zve na seminář pro žadatele

DSC01572.jpg Nový model hodnocení projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava bude hlavním tématem semináře pořádaného pro žadatele ve čtvrtek 13. srpna 2009.

Pro potenciální žadatele z ROP Střední Morava Úřad Regionální rady připravil seminář, na kterém chce přítomné zájemce seznámit s novým modelem hodnocení projektů financovaných z ROP Střední Morava. "Nový model hodnocení je výsledkem analýzy projektů podpořených v průběhu roku 2008," řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík.

S ohledem na prázdninový čas je seminář pořádám pouze v místě sídla Regionální rady, čili ve městě Olomouc. Případní zájemci, kteří se nemohou účastnit semináře osobně, si mohou na webových stránkách úřadu stáhnout aktuální prezentace k danému tématu, či kontaktovat pracovníky oddělení řízení projektů v Olomoci a ve Zlíně.

Registrace semináře pro žadatele je k dispozici ZDE.