Úřad vydal metodické oznámení o indikátorech

S ohledem na sledování plnění cílů ROP Střední Morava, Úřad Regionální rady vydává metodické oznámení o závaznosti monitorovacích indikátorů.

Cíle ROP Střední Morava jsou vyjádřeny indikátorovou soustavou, která rozlišuje monitorovací indikátory projektu a evaluace. Ve vztahu k nim metodické oznámění stanoví, že neplněním monitorovacích indikátorů projektu je v souladu s platnou legislativou porušením rozpočtové kázně.  

V_2009_MO_24_monitorovaci_indikatory.pdf V_2009_MO_24_monitorovaci_indikatory.pdf (456,53 KB)