Úřad vydal metodické oznámení k upřesnění dokladování výdajů projektů

web_2.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava vydal metodické oznámení číslo 42, kterým upřesňuje způsob dokladování výdajů projektů a limitů způsobilých výdajů.Toto metodické oznámení je uplatněno pro všechny projekty financované z ROP Střední Morava ode dne 4. 6. 2013.

Plné znění metodického oznámení č. 42