Úřad vydal metodické oznámení k šesté výzvě ve vztahu k ZUŠ a k školským právnickým osobám

Metodické oznámení ve vztahu k základním uměleckým školám a k skolským právnickým osobám zřízených ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydal v těchto dnech Úřad Regionální rady.

Metodické oznámení definuje zaměření aktivit základního uměleckého školství v podoblasti podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit. V případě školských právnických osob zřizovaných dle odst. 2, písm. b) § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je nutné, aby žadatelem/příjemcem byl vždy zřizovatel školské právnické osoby, který ale sám musí splňovat podmínky oprávněnosti žadatele/příjemce obsažené v kapitole 5 dokumentu Vyhlášení výzvy pro podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Vztah mezi školskou právnickou osobou a zřizovatelem pak bude doložen popisem smluvních vztahů.

Dokumenty ke stažení