Úřad vydal metodické oznámení k šesté výzvě

Metodické oznámení s názvem Upřesnění nezbytné podmínky pro realizaci projektů v sociálních službách vydal Úřad Regionální rady ve vztahu k vyhlášené šesté výzvě ve vztahu k ROP STřední Morava, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.

Oznámení upravuje výklad výzvy pro subjekty nezařazené do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb.

Dokument ke stažení