Úřad ve spolupráci s kraji připravuje postup pro regionální partnerství

handshaking.jpg Zpracovat návrh na zapojení regionálních partnerů do přípravy budoucího období rozdělování evropských peněz v regionech je úkol, který 23. dubna uložil Výbor Regionální rady Střední Morava Úřadu Regionální rady ve spolupráci s odbory strategického rozvoje Olomouckého a Zlínského kraje.

Díky této iniciativě by se kraje, města, obce, mikroregiony, místní akční skupiny, podnikatelé i neziskové organizace měly rovnocenně zapojit nejen do plánování, ale měly by se následně i podílet na řízení investic směřovaných do území kraje.  

Cílem Olomouckého a Zlínského kraje je ve spolupráci s partnery prosadit využití integrovaného přístupu na území kraje s využitím tzv. Regionální obálky. Smyslem je, aby  investice směřované do území lépe reagovaly na potřeby a problémy měst, venkova, kraje. Jde o to, aby bylo posíleno partnerství, zkvalitnil se proces plánování a zjednodušila se administrace a implementace fondů při definované zodpovědnosti za řízení rizik.