Úřad Regionální rady vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů

DSC09907.jpg Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve spolupráci s Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko (IPRÚ Jesenicko), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava).

Cílem této výzvy je získání informací o připravovaných projektových záměrech na území IPRÚ Jesenicko, které jsou efektivní a přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se o záměry, které jsou v souladu s podporovanými aktivitami podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu ROP Střední Morava.

Projektové záměry nejsou standardní formou žádosti o dotaci z prostředků ROP Střední Morava a na jejich základě nevzniká žádný nárok na poskytnutí finančních prostředků.

Získané informace budou sloužit pro ověření existence a velikosti absorpční kapacity na území IPRÚ Jesenicko ve vztahu k daným aktivitám cestovního ruchu. Na základě těchto informací bude provedena aktualizace IPRÚ Jesenicko. V souladu s provedenou aktualizací bude vyhlášena standardní výzva k předkládání projektových žádostí.

Tento sběr projektových záměrů nahrazuje veřejné projednání aktualizace IPRÚ Jesenicko.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob (kdy alespoň jedna právnická osoba je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu).

 

Datum zahájení sběru projektových záměrů: 10. 1. 2014

Datum ukončení sběru projektových záměrů: 23. 1. 2014, 12:00 hod.

 

Výzva - sběr projektových záměrů Jesenicko

Formulář projektového záměru - Jesenicko