Úřad Regionální rady vyhlásil výzvu zaměřenou na projekty v oblasti cestovního ruchu v rámci IPRÚ Jesenicko

DSC09907.jpg V pátek 7. února 2014 byla Úřadem Regionální rady Střední Morava vyhlášena 51. výzva v pořadí. Ta je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. Žadatelé mohou své projekty předkládat do 11. března 2014.

Dokumentace k výzvě 51/2014