Úřad Regionální rady vyhlásil dalších devět výzev

Celekem devět nových oblastí a podoblastí podpory vyhlásil v rámci šesté výzvy Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Zájemci o podporu z Regionálního operačního programu mohou připravovat žádosti v těchto oblastech a podoblastech podpory:

1.1.1 Silnice II. a III. třídy
2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb
2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Luhačovicka
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Rožnovska
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Horního Vsacka
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Rožnovska
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Horního Vsacka

Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na čtvrtek 26. června 2008.

Dokumenty ke stažení