Úřad Regionální rady Střední Morava hledá zaměstnance na pozici právníka

paragraf.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice – právník Odboru kontroly a nesrovnalostí  (2 pracovní místa). Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 6. 12. 2016 do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.  

Právník OKN oznámení o vyhlášení VŘ 16.11.2016

Formuláře

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Holčapková, personalistka

Tel.: 585 333 335

Email: katerina.holcapkova@rr-strednimorava_cz